Teknologisk Institut

Teknologisk Institut udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv. Med konsortiet vil Teknologisk Institut opbygge en tværfaglig teknologisk serviceplatform, der er målrettet optimal sortering og genanvendelse af affald. Bærende elementer vil blive udført af eksperter fra Center for Robotteknologi og Center for Fiskeri- og Miljøteknologi, men der vil herudover blive inddraget ekspertviden fra en række centre, herunder Center for Kemi- og Bioteknik, Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium samt Center for Plastteknologi.