Her har vi været

 

Mikkel og præsentation

2016

 • d. 28 januar holder Sebastian Buch Antonsen, Teknologisk Institut, oplæg og deltager i seminaret: Robotter til affaldssortering - jagten på ressourcer er skudt i gang, som afholdes af RoboCluster.

 

 2015

 • Live radioindslag med Mikkel Viager om ScanLab på DR P4, i forbindelse med åbning af Teknologisk Instituts nye robothal i Odense d. 21 Oktober 2015

 • På DAKOFAs årsmøde i Aarhus 24. - 25. september 2015 var INNOSORT præsenteret med deltagelse af: Jesper Vange Heinzl, Dansk Affald A/S, Lars Frost Skøtt, Dansk Affald A/S, Gitte Tholstrup Kaalby, Affald Varme Århus, Bjørn Malmgren-Hansen, Teknologisk Institut samt Nanna Dreyer Nørholm, Teknologisk Institut

 • Foredrag for 27 elever fra H.C. Andersen Skolen, underbesøg ved Teknologisk Institut for at se ScanLab d. 17 September 2015

 • Nils H. Nilsson deltog 7-9 September i ISWA World Corgress 2015.

 • Sebastian Buch Antonsen og Nils H. Nilsson deltog i netværksmødet Future Waste Management i Eindhoven d. 26-28 august 2015.

 • Deltog Nils H. Nilsson i ISWA Beacon Conference Waste and Prevention of Waste d. 27 og 28 maj 2015.

 • Oplæg af Mikkel Viager, Teknologisk Institut på Workshop om Genanvendelse af elektronikaffald, afholdt af Dakofa, RoboCluster og Miljøstyrelsen d. 13 Maj 2015

 • Oplæg om hvad vi kan bruge robotter til i sorteringsanlæg af Mikkel Viager, Teknologisk Institut på dialogmødet "Dialogmøde 27. januar 2015 om affaldssorteringsanlæg i Østdanmark", afholdt af DAKOFA d. 27. januar 2015

 

2014

 • Oplæg om resultaterne med indsamling af tekstilaffald i projektet SAGA II af Jesper Vange Heinzl, Dansk Affald på konferencen "Genanvendelse og forebyggelse af tekstilaffald: Af med klunset! - men hvordan?" afholdt af DAKOFA d. 9. december 2014
 • Jesper Heinzl, Dansk Affald og Kristine Ravnholt Vium, Teknologisk Institut har deltaget i konferencen: "Genanvendelse og forebyggelse af tekstilaffald: Af med klunset! - men hvordan?" afholdt af DAKOFA d. 9. december 2014
 • Oplæg om teknologierne i ScanLab af Mikkel Viager, Teknologisk Institut påABB Partner Seminar i Odense afholdt af ABB d. 13. november 2014
 • Oplæg om teknologierne i ScanLab af Mikkel Viager, Teknologisk Institut på Dakofas årskonference "Danmark uden affald - fra strategi til virkelighed!" d. 26. september 2014
 • Jesper Vange Heinzl og Charlotte Scott Larsen, Dansk Affald, Bjarne Munk Jensen, Louise Åstrøm-Andersen og Gitte Tholstrup Kaalby, AffaldVarme Aarhus samt Kathe Tønning, Teknologisk Institut har deltaget i DAKOFAs årskonference "Danmark uden affald - fra strategi til virkelighed!" d. 25.-26. september 2014
 • Oplæg om teknologierne i ScanLab af Mikkel Viager, Teknologisk Institut på seminariet "MADE Open Lab - Kan robotter øge din produktivitet?" afholdt af Manufacturing Academy of Denmark (MADE) d. 2. september 2014
 • Oplæg om INNOSORT med fokus på teknologierne i ScanLab af Mikkel Viager, Teknologisk Institut på konferencen ASME 2014 12th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA 2014), 27. juni 2014.
 • Oplæg om INNOSORT og fremvisning af mini-ScanLab af Mikkel Viager, Teknologisk Institut på et event for studerende i forbindelse med konferencen ASME 2014 12th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA 2014), 25. juni 2014.
 • Teknologisk Institut, Mikkel Viager og Michael Nielsen, Robotteknologi har udstillet med bl.a. INNOSORTs mini-ScanLab på AUTOMATICA, 7th International Trade Fair for Automation and Mechatronics - München, 21. - 24. juni 2014.
 • Jesper Vange Heinzl, Charlotte Scott Larsen og Hans Brem, Dansk Affald og Finn Tang-Thomsen, Mikkel Viager og Bjørn Malmgren-Hansen, Teknologisk Institut har besøgt messen IFAT | World's Leading Trade Fair for Water, Sewage, Waste and Raw Materials Management - München, 30. maj - 3. juni 2014.
 • ELDAN Recycling A/S har udstillet på IFAT | World's Leading Trade Fair for Water, Sewage, Waste and Raw Materials Management - München, 30. maj - 3. juni 2014.
 • Oplæg om INNOSORTs aktiviteter af Nils H. Nilsson, Teknologisk Institut på Kommuners Landsforenings affaldsnetværksmøde d. 27. maj 2014.
 • Artikel om INNOSORT i Teknologisk Instituts nyhedsbrev om Robotteknologi marts 2014: "Robotteknologi skal øge genanvendelse af affald". Artiklen er desuden publiceret på Teknologisk Instituts hjemmeside:  http://www.teknologisk.dk/ydelser/robotteknologi-skal-oege-genanvendelse-af-affald/34542.
 • Finn Tang Thomsen, Teknologisk Institut har deltaget i kickoff mødet vedrørende et udviklings- og demonstrationsprojekt af et mulifunktionelt sorteringsanlæg, afholdt af nomi4S d. 2. april 2014
 • Artikel om INNOSORT i "Ingeniøren" d. 28. februar 2014: "Robotter skal sortere elektronikskrot", http://ing.dk/artikel/robotter-skal-sortere-elektronikskrot-166634.
 • INNOSORT nævnes i "Ingeniøren" d. 3. februar 2014 i artiklen: "Ny dansk teknologi genanvender kunstgræs-fodboldbaner", http://ing.dk/artikel/ny-dansk-teknologi-genanvender-kunstgraes-fodboldbaner-166003.
 • Tom Ellegaard, Averhoff A/S og Finn Tang Thomsen, Teknologisk Institut har deltaget i "Kick-off konference for det strategiske samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald", d. 3. februar 2014.
 • Bjørn Malmgren-Hansen, Teknologisk Institut, har deltaget som paneldeltager i paneldebatten ved konferencen "Ressourceplanen - viden og holdninger!" d. 21. januar 2014.

2013

 • INNOSORT ScanLab fremvises i indslag i TV-Avisen d. 31. december 2013
 • INNOSORT ScanLab nævnes i artikel om robotteknologi på dr.dk d. 20. december 2013, http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2013/12/20/104933.htm.
 • INNOSORT sidder med Kathe Tønning, Teknologisk Institut som repræsentant i følgegruppen i projektet "Improved recycling of platic packaging - øget genanvendelse af plastemaballager", der udspringer af det EU-støttede projekt Plastic Zero. Projektet er ledet af Arla Foods og Københavns Kommune og forventes afsluttet i efteråret 2014. Første følgegruppemøde blev afholdt d. 31. oktober 2013.
 • Oplæg "Fremtidens affaldssorteringsanlæg - kvaliteter og effektiviseringer" af Bjørn Malmgren Hansen, Teknologisk Institut og Jens Bjørn Jacobsen, COWI ved workshoppen "Fyrtårn om automatiske affaldssorteringsanlæg" d. 30. okotber 2013.
 • INNOSORT er inddraget i vidensprojektet om Teknologi i Miljøstyrelsens "Fyrtårnsprojekt automatiske sorteringsanlæg", Oktober-November 2013.
 • Kathe Tønning og Kristine Ravnholt Vium, Teknologisk Institut og Jesper Heinzl, Dansk Affald har deltaget i konferencen "Dakofas Årskonference 2013, Innovation og Grøn vækst i affaldssektoren" i Korsør, Danmark d. 26.-27. september 2013.
 • Nils H. Nilsson, Teknologisk Institut har deltaget i konferencen "End of Life Plastics 2013" i Køln, Tyskland d. 6. juni 2013.
 • Oplæg "Sorting of household waste" af Jesper Vange Heinzl, Dansk Affald A/S ved seminariet "Automation in Waste Handling Systems" i Middelfart, Danmark d. 13. maj 2013.
 • Oplæg "Innosort - Visions for automation in the waste sector" af Finn Tang Thomsen, Teknologisk Institut ved seminariet "Automation in Waste Handling Systems" d. 13. maj 2013.
 • Ekskursion til sorteringsanlægget "Swerec" ved Bredaryd i Sverige d. 7. maj 2013.
 • Oplæg om INNOSORT af Nils H. Nilsson, Teknologisk Institut ved mødet "Fremtidens affaldssorteringsanlæg - et fyrtårnsprojekt med regionerne" i Miljøstyrelsen d. 28. februar 2013. Tilstede var også Kathe Tønning og Finn Tang Thomsen, Teknologisk Institut.

2012

 • Eksursion til sorteringsanlægget "DKRaastoffer A/S", Fredericia, Danmark d. 29. november 2012.
 • Oplæg "Beyond state-of-the-art Affaldssortering" af Bjørn Malmgren-Hansen, Teknologisk Institut ved konferencen "Plastens veje og vildveje" afholdt af Copenhagen Cleantech Cluster d. 5. oktober 2012.
 • Oplæg "Hvorfor er sort plast problematisk at sortere for de fleste sorteringsanlæg? Hvilke alternative teknologier findes på markedet og hvad kan vi forvente i fremtiden?" af Nils H. Nilsson, Teknologisk Institut ved "Temaformiddag om Sort plast" arrangeret af Københavns Kommune og Plastic Zero.