Københavns Universitet, Institut for Fødevarevidenskab

Københavns Universitet, Institut for Fødevarevidenskab (IFV) forsker og tilbyder universitetsuddannelser inden for fødevarer. Ved IFV går de traditionelle fødevarevidenskabelige discipliner hånd i hånd med nye felter, som nanoteknologi, kemometri og bioteknologi. Instituttet har et omfattende netværk af nationale og internationale samarbejdspartnere. Virksomhedssamarbejdet er en væsentlig styrkeposition for IFV, hvorfor instituttet gerne ser samarbejdet udbygget. Instituttets forskning er på en række områder på meget højt niveau.  Forskere fra faggruppen Kvalitet og Teknologi, leverer forskning i international topklasse inden for såvel kemometri og multivariat dataanalyse som spektroskopisk analyse og kvalitetskontrol.