Kuusakoski Recycling A/S

Kuusakoski Recycling A/S er en miljøgodkendt og certificeret virksomhed, hvis primære forretningsområde er at bortskaffe kasseret elektronik og elektriske produkter til miljørigtig demontage, sortering og genvinding.  

Kuusakoski blev grundlagt i 1985, og har til dato oparbejdet stor erfaring i miljørigtig og rationel adskillelse og efterbehandling af elektronik udstyr. Kuusakoski Recycling A/S  tilbyder individuelt tilpassede indsamlings- og behandlingsordninger. Til recycling processen har Kuusakoski Recycling A/S et stort mekanisk behandlingsanlæg, så mængderne kan blive behandlet i Danmark på et teknologisk moderne og miljørigtigt anlæg.

Med undtagelse af TV, monitorer og flad-skærme kan stort set alle øvrige former for elektronikskrot behandles i anlægget, som er designet til at kunne behandle ca. 25.000 tons elektronik affald om året.