Innovationskonsortiet Innosort

Innovationskonsortiet Innosort

 

Stigende befolkningstal og høje vækstrater globalt resulterer i en stadig alvorligere udfordring med at skaffe tilstrækkeligt med ressourcer og energi. Samtidig øges verdens affaldsmængder kraftigt på grund af den voksende velstand. Der er således et stort samfundsmæssigt behov for en effektiv ressourceudnyttelse. Og allerede nu er der en kraftig markedsefterspørgsel på sekundære råvarer.

I Danmark har regeringen erklæret en målsætning om mere genanvendelse og mindre afbrænding af affald. En øget genanvendelse vil have positive klimamæssige perspektiver, da der vil kunne opnås markante CO2-besparelser.

Det er et overordnet mål for innovationskonsortiet INNOSORT at øge genanvendelse af værdifulde materialer i det affald, som endnu ikke genanvendes optimalt via de nuværende affaldssystemer.

Derfor vil INNOSORT udvikle teknologier, der kan sortere vores affald efter kemisk sammensætning og form. Det gør det samtidig muligt at frasortere miljø- og sundhedsskadelige stoffer samt genanvende knappe ressourcer.

Sådanne teknologier er efterspurgt på globalt plan, og projektet har derfor et meget stort eksportpotentiale med mulighed for at skabe nye arbejdsplader i Danmark. INNOSORT er støttet af InnovationsFonden med 16,7 mio. kr.

Læs mere her. 

 

Se video om INNOSORT:

INNOSORT_play

Parterne

Innovationskonsortiet er et samarbejde mellem virksomheder, universiteter og en vidensinstitution. I alt er der 11 parter.

Read more >

Parternes fildeling

Kun parterne har adgang til den lukkede fildeling, som findes her:

Fileshare