Syddansk Universitet, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi

Syddansk Universitet, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi (KBM) arbejder med forskning, innovation og uddannelse inden for miljøteknologi med stor fokus på affaldshåndtering og ressourcegenvinding fra affald. Instituttets medarbejdere har udført et meget stort antal nationale og internationale projekter inden for affaldshåndtering, herunder genvinding af metaller, genvinding af energi og ressourcer i shredderaffald, materialegenvinding af tekstilaffald, materialeflowsanalyser, brug af RFID i ressourcegenvinding, klimaregnskaber for affaldshåndtering, håndtering af farligt affald m.m.