Om INNOSORT

 

Plastaffald2

INNOSORT er et konsortium, som samler teknologileverandører, forsknings- og vidensinstitutioner og aftagere af affaldssorteringsteknikker og udsorterede materialer. Alle parter brænder for at øge genanvendelsen af værdifulde materialer ved udvikling af:

  • ny fremtidssikret sensorbaseret sorteringsteknologi
  • nye metoder til prioritering af optimale indsamlings- og sorteringsstrategier, der tager hensyn til de løbende ændringer i affaldssammensætning, afsætningsmuligheder, markeds- og lovgivningskrav.

Den teknologiske udvikling inden for forskellige sensorteknologier gør det i dag muligt at kombinere forskellige systemer i multisensorsystemer, der langt bedre end tidligere kan skelne mellem forskellige materialetyper. Disse sensorteknologier konvergerer med en meget stærk udvikling inden for robot- og automatiseringsteknologi. Der er således teknologisk grundlag for at udvikle en langt mere sofistikeret automatisk sortering, end det kendes i dag.

Eksempler på konkrete produkter, som forventes udviklet i projektet, er:

  • automatiserede/robotbaserede sorteringsenheder
  • nye hyperspektrale sensorsystemer
  • værktøjer til vurdering og optimering af affaldshåndteringssystemer
  • generisk værktøj til produktdesignere for optimering af end-of-life produktdesign.

Ideen til projektet udspringer af konkrete problemstillinger og efterspørgsel hos virksomheder i indsamlings-, sorterings- og afsætningsled for affald og genvundne materialer. Det primære fokus i INNOSORT er:

  • højværdimaterialer fra husholdninger og erhverv, som i dag ikke udnyttes optimalt, fx plast
  • produkter indeholdende kritiske råstoffer som 1: metaller (fx kobber og platin), 2: halvledermaterialer (fx germanium, gallium, indium), 3: sjældne jordarter (fx neodymium, der indgår i bl.a. elektriske og elektroniske produkter)
  • produkter indeholdende sundheds- og miljøskadelige stoffer, som skal frasorteres for at opnå en acceptabel materialekvalitet.

 

Projektet løber fra oktober 2012 til september 2016 og er støttet af InnovationsFonden med 16,7 mio. kr.