Dansk Affald A/S

Dansk Affald A/S foretager indsamling, sortering, behandling og afsætning af genanvendelige materialer fra husholdninger og erhvervsvirksomheder samt indsamling og neddeling af affald til forbrænding. Fraktionerne af genanvendelige materialer, som sorteres med automatiske sorteringsanlæg ved Dansk Affald, omfatter en husstandsindsamlet fraktion af glas, plastemballager og metaldåser samt en husstandsindsamlet fraktion af papir/pap og plastfolie. Endvidere sorteres blandet erhvervsaffald ved brug af diverse sorterings og neddelingsteknikker.